Interneta veikala distances līgums

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta veikala stendiundispleji.lv īpašnieku SIA „KiiK”, reģistrācijas Nr. LV40103573261, reģistrēts 2012. gada 7. augustā, juridiskā adrese: Bāriņu iela 7-7, Rīga, LV-1002 (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu stendiundispleji.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti stendiundispleji.lv interneta veikalā.

1. Pircējs pērk, pasūta, apmaksā un saņem bet Pārdevējs piegādā un pārdod interneta veikalā stendiundispleji.lv norādītās preces un pakalpojumus (turpmāk Preces) saskaņā ar šajā distances līgumā noteikto (turpmāk tekstā saukts Līgums).

2. Pircējs pērk Preces, aizpildot attiecīgu pirkuma formu Pārdevēja mājas lapā stendiundispleji.lv. Izdarot pirkumu, Pircējs apņemas norādīt precīzus datus, t.i., vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju. Par jebkurām pirkuma izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pirkuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz info@stendiundispleji.lv. Par neprecīzu piegādi kas radusies nepilnīgas piegādes informācijas dēļ, atbildīgs Pircējs. Preces pirkuma veikšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajām personām, izņemot kurjerkompāniju, lai nodrošinātu Preces piegādi

3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar norādītajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

4. Pirkumus Pircējs var izdarīt jebkurā laikā, bet Preces komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, sestdienās, svētdienās - komplektēšana netiek veikta. Pirkuma apstiprinājums Pircējam tiek nosūtīts e-pastā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Preces komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atgriešanas piegādes izdevumus sedz Pircējs.

6. Gadījumā, ja Preces pirkumā ir sakomplektētas neprecīzi, ir bojātas, vai kā citādi neatbilst Preces aprakstam, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot Pirkuma atteikuma veidlapu. Piegādātāja izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst tās aprakstam un pasūtītajam (preču skaits, krāsa un citi atribūti).

Atteikuma tiesības

7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi noteikumi:

7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt nolietota. Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, Pircēja atteikuma tiesības nav spēkā.

7.2. Ja Pircējs vēlas un var izmantot atteikuma tiesības, tam ir jāizmanto Pirkuma atteikuma veidlapa, kas atrodama interneta veikala vietnē stendiundispleji.lv, vai jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: info@stendiundispleji.lv. Aizpildītu veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz iepriekš norādīto e-pastu.

7.3. Pircējam ir pienākums saglabāt gan Piegādātāja dokumentus par Preces saņemšanu, gan Piegādātāja/kurjera dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

7.4. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā

7.5. Naudu par atgriežamo Preci Pārdevējs ieskaita Pirkuma atteikuma veidlapā norādītajā Pircēja norādītajā bankas kontā, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pirkuma atteikuma veidlapā norādītās atgriežamās preces piegādāšanas Pārdevējam. Preces atgriešanas piegādes izmaksas sedz Pircējs.

Apmaksa un piegāde

8. Vidējais piegādes laiks ir 3 (trīs) līdz 6 (sešas) darba dienas precei, kas pieejama noliktavā. Piegādes laiks var mainīties, un to nosaka Pārdevējs. Noteiktām precēm piegādes laiku Pārdevējs atsevišķi saskaņo ar Pircēju.

9. Visas cenas ir norādītas bez 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt kvīti par Preces saņemšanu.

10. Apmaksu par Preci Pircējs veic interneta veikalā stendiundispleji.lv ar kredītkarti (MasterCard, Visa), izmantojot pakalpojumu PayPal vai ar pārskaitījumu uz SIA KiiK konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.

11. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

12. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.

Datu aizsardzības atruna

Sia KiiK ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar pirkumu veikšanu stendiundispleji.lv, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.
Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.
Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.
 
sia kiik interneta veikals